Deze zomer gaan we er even tussenuit. Alle bestellingen van 26/7 t.e.m. 18/8 worden verstuurd in de week van 19/8. Fijne vakantie!

Logo het andere geschenk

Algemene voorwaarden webshop Het Andere Geschenk

Ondernemingsgegevens
VZW Ubuntu Achtkanter
Blokkestraat 29A
8550 Zwevegem

Tel 00 32 56 64 60 62

info@groepubuntux8k.be

ondernemingsnr.: BE0419 258 348

Artikel 1: Algemene bepalingen
De webshop hetanderegeschenk.be van vzw Ubuntu Achtkanter met maatschappelijke zetel te Sint-Denijseweg 71, 8500 Kortrijk, ondernemingsnr. BE0419.258.348 hierna Verkoper genoemd, biedt de Klant de mogelijkheid om producten uit de webshop online aan te kopen.
Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze webshop (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webshop van Het Andere Geschenk moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk doorHhet Andere Geschenk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.
Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.
De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, geen exacte kleurvoorstellingen bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Het Andere Geschenk niet. Het Andere Geschenk is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Het Andere Geschenk is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.
Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met de Klantenservice.
Alle producten die Het Andere Geschenk aanbiedt zijn handgemaakt. Kleine onvolkomenheden of verschillen in kleur, details en afwerking kunnen voorkomen en maken deel uit van een handgemaakt product.
Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Het Andere Geschenk. Het Andere Geschenk kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit vermeld.

Artikel 4: online aankopen
De Klant doet de aankopen via de webshop hetanderegeschenk.be. Alle modaliteiten van de aankoop worden daarbij aangegeven. Hieronder wordt verstaan de identificatie van het product, de bestelde hoeveelheid, de prijs, de gegevens van de klant en de bijkomende kosten voor levering of retour indien van toepassing.
De Klant kan vrij navigeren op de verschillende pagina’s van de website hetanderegeschenk.be zonder verplicht te zijn een bestelling te plaatsen. 
De producten worden gepresenteerd in een informatiefiche (productnaam, samenstelling, foto en prijs) die zo exact en nauwkeurig mogelijk werd opgesteld om de beschrijving zo getrouw en volledig mogelijk te houden. Aangezien de producten in digitale vorm op het Internet worden aangeboden, bestaat echter steeds de kans dat het beeld dat de Klant hiervan heeft op basis van de foto’s op de website van de verkoper enigszins verschilt van de werkelijkheid.
De Klant kan vervolgens de gewenste producten selecteren, alsook hun hoeveelheid. De producten worden automatisch toegevoegd aan het winkelmandje. 
De Klant heeft de keuze om een klantenaccount aan te maken of om als gast te bestellen. De klantenaccount maakt het de Klant makkelijker bij een volgende bestelling. Hij moet zijn gegevens niet opnieuw invullen. De gegevens bewaard in de klantenaccount vallen onder de wet op de Privacy (artikel 11). Bij een bestelling als gast dient de Klant zicht te identificeren.
De Klant kan op elk ogenblik een overzicht verkrijgen van de door hem geselecteerde producten door te klikken op "Mijn winkelmandje", verder gaan met de selectie van de producten door te klikken op "Bestelling afronden", eventuele bij de bestelling foutief ingevulde gegevens corrigeren door te klikken op "Terugkeren" (correcties zijn evenwel niet meer mogelijk zodra de Klant geklikt heeft op "Mijn bestelling bevestigen"), en de selectie en bestelling van producten voltooien door te klikken op "Mijn bestelling afronden".
Voor de verwerking van de betalingen, werkt Het Andere Geschenk met Mollie. Hierbij heeft de Klant de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
•    Bancontact / Mister Cash
•    Maestro
•    Visa
•    American Express
•    iDeal
De bestelbon wordt geregistreerd in het IT-register van de Verkoper en wordt beschouwd als het bewijs van de tussen beide partijen ontstane contractuele relatie. Het IT-register van de Verkoper wordt op een betrouwbare en duurzame drager bewaard en bevat de enige authentieke informatie over de beschikbaarheid en de prijzen van de artikelen.
De in de automatische registratiesystemen opgenomen informatie vormt het bewijs van de aard, de inhoud en de datum van de bestelling. De verkoop wordt pas gesloten zodra de bevestiging van de bestelling per e-mail naar de Klant wordt verstuurd.
De Verkoper is slechts gebonden door de bestelling door de Klant vanaf de datum waarop deze schriftelijke bevestiging van de bestelling verstuurd wordt. Vanaf dat ogenblik verbindt de Verkoper zich ertoe de bestelling af te handelen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling onderhevig te maken aan andere voorwaarden, haar op te schorten of te weigeren, in het bijzonder wanneer de bestelling onvolledig is, de meegedeelde gegevens manifeste fouten bevatten, indien eerdere bestellingen niet betaald werden of wegens welke andere reden ook die de Verkoper zelf kan inroepen.
De informatie die de Klant heeft meegedeeld bij de plaatsing van zijn bestelling is bindend voor de Klant: de Verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden indien hij niet in staat is de bestelling te leveren doordat de Klant foutieve contactgegevens heeft meegedeeld.
Bestellingen zijn slechts definitief zodra de Klant de overeengekomen betaling heeft uitgevoerd.
Het Andere Geschenk is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering 
De Klant kiest tijdens het bestelproces zelf op welke manier hij de bestelling geleverd wilt krijgen. Mogelijkheden zijn: afhalen in één van de winkelpunten (check openingsuren en contactgegevens op www.hetanderegeschenk.be), of levering op een door de Klant gekozen adres. Onze pakketjes worden in België geleverd door Bpost, in het buitenland kunnen zij geleverd worden door de vervoerder aan wie Bpost de pakketjes in het betreffende land overdraagt. 

Ophalen in 1 van onze winkelpunten is gratis.
Levering door Bpost:
•    België: € 7.00
•    Frankrijk, Nederland, Luxemburg: € 15.00

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant of het door de Klant gekozen adres geleverd binnen de 30 dagen na de automatisch gegenereerde ontvangstbevestigingsmail. De Verkoper doet er alles aan om de bestelling van de Klant te leveren binnen de drie werkdagen. De klant heeft het recht de verbintenis/aankoop te ontbinden indien de levering later dan binnen de 30 dagen gebeurt. De Verkoper kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen opgelopen bij Bpost of andere leveranciers. De Klant ontvangt na verzending een e-mail waarbij hij via Track en Trace zijn pakketje kan opvolgen.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moet door de Klant zo snel mogelijk (binnen de 2 maanden na ontvangst van de bestelling) worden gemeld aan Het Andere Geschenk. Producten moeten ongebruikt zijn, de Klant dient in te staan voor de waardevermindering bij een beschadiging van de goederen. We vragen de Klant om foto’s te maken van de beschadiging of tekortkoming en die te mailen naar webshop@hetanderegeschenk.be.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf het moment dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Het Andere Geschenk was geboden.

Artikel 6: Eigendomsrecht
De geleverde artikelen blijven de exclusieve eigendom van Het Andere Geschenk tot op het moment van gehele betaling door de Klant.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Het Andere Geschenk te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Het Andere Geschenk.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Het Andere Geschenk, Blokkestraat 29 A, 8550 Zwevegem, Belgïe tel 0032 493 40 11 14, e-mail webshop@hetanderegeschenk.be, via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier (zie bijlage 1).

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Het Andere Geschenk heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Het Andere Geschenk, Blokkestraat 29 A, 8550 Zwevegem De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Het Andere Geschenk zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die volledig zijn, met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Verkoper alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximaal 14 kalenderdagen nadat Het Andere Geschenk op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Het Andere Geschenk wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Het Andere Geschenk geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Het Andere Geschenk betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk heeft ingestemd met een ander betaalmiddel; in ieder geval zal de Klant voor zo’n terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
•    dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst, dit geldt als uitzondering indien de uitvoering is begonnen na de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument;
•    de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Het Andere Geschenk geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
•    de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
•    de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
•    de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
•    de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
•    de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft.

Artikel 8: Garantie
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Vanaf de levering heeft de Klant twee jaar lang recht op garantie.
Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.
Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantenservice.
Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant de Verkoper zo snel mogelijk inlichten. De Klant heeft recht op herstelling of vervanging (of prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst als de herstelling of vervanging buitensporig is), indien er een vermoeden is dat het gebrek reeds aanwezig is bij de levering als het gebrek zich binnen de zes maanden na levering voordoet.
De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantenservice
De klantenservice van Het Andere Geschenk is te bereiken via e-mail op webshop@hetanderegeschenk.be of per post op het volgende adres: Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem – België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 10: Sancties bij niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Het Andere Geschenk beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling en na een eerste ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant na de eerste ingebrekestelling een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.
Onverminderd het voorgaande behoudt het Andere geschenk zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen. Indien de Verkoper de goederen of diensten niet of niet tijdig levert is hij  de consument een forfaitaire vergoeding van 5% verschuldigd.

Artikel 11: Klachtenprocedure 
Mochten we er samen toch niet uitkomen, dan kan je als consument terecht bij Safeshops. SafeShops.be zal bemiddelen tussen de consument en de verkoper indien de klacht op het eerste zicht gegrond is. Je kan hen bereiken via het klachtenformulier op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ of schriftelijk: Kapelsesteenweg 195/1,2180 Ekeren of info@SafeShops.be.

Er bestaat een geschillenregeling bij de Consumentenombudsdienst (https://consumentenombudsdienst.be/nl) en bij het Online Dispute Resolution platform van de EU (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=EN).

Artikel 12: Privacy
De verantwoordelijke voor de verwerking, Het Andere Geschenk, respecteert de Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personenmet betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en respecteert de GDPR-wetgeving (General Data Protection Regulation), ook wel AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) genoemd, in werking sinds 25 mei 2018.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, reclame- en/of marketingdoeleinden.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Het Andere Geschenk, Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem, België, webshop@hetanderegeschenk.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn. U hebt ook inzage in uw gegevens door in te loggen met uw account. Hierin kunt u uw gegevens op elk moment aanpassen. 

U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan u zich steeds richten tot Het Andere Geschenk, Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem, België, webshop@hetanderegeschenk.be. Bij ontvangst van elke communicatie hebt u de mogelijkheid u uit te schrijven uit onze database.
Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.  
De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Het Andere Geschenk heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

Het Andere Geschenk houdt online anonieme bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. 

Indien u vragen heeft over dit privacy statement, kunt u ons contacteren via Het Andere Geschenk, Blokkestraat 29a, 8550 Zwevegem, België of via het contactformulier

Artikel 13: Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen 'cookies' op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen mogelijk niet correct verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 14: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. 

Het nalaten op gelijk welk moment door Het Andere Geschenk om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 15: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Het Andere Geschenk. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

Artikel 16: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 17: Toepasselijk recht - Bevoegde rechter
Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht en met uitzondering van het Verdrag van Wenen inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. Tenzij de Klant een consument is, zijn bij eventuele geschillen uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd.

 

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping
 
Beste Klant,

dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.
 
Aan het Andere geschenk  
Blokkestraat 29a
8550 Zwevegem
webshop@hetanderegeschenk.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):
 
Besteld op (*)/Ontvangen op (*):          

 
Naam/Namen consument(en) :
Adres consument(en) :                

 
Handtekening van consument(en)         


Datum :
 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.
 
 

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

×